ČNB razantně zvýšila úrokové sazby

ČNB razantně zvýšila úrokové sazby, hypotéky a úvěry podraží

ČNB razantně zvýšila úrokové sazby Hypotéky a úvěry podraží. ČNB skokově zvýšila základní úrokovou sazbuBankovní rada České národní banky dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Jde o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace, která se v září přiblížila pětiprocentní hranici. Dnešního jednání rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů.Na posledním měnovém jednání na konci září rada zvýšila úrokové sazby 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla na 1,5 procenta. Pro toto rozhodnutí tehdy hlasovalo pět členů rady ČNB. Dva hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny.“Pokud bylo razantní zvýšení o 0,75 procentního bodu na minulém zasedání určitým překvapením, je současný krok překvapením zásadním. Je zřejmé, že si je ČNB plně vědoma svého poslání udržovat přiměřený růst cen, a rozhodla se proto pro tento zásadní krok,“ uvedl partner poradenské PwC Petr Kříž.ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu o 1,25 procentního bodu na 3,75 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zvýšila rovněž o 1,25 procentního bodu na 1,75 procenta. „Rozsah zvýšení hlavní úrokové sazby znamená, že bankovní rada vnímá výrazná inflační rizika a potřebu razantní reakce měnové politiky s cílem zabránit růstu střednědobých inflačních očekávání. Další kroky ČNB v oblasti úrokových sazeb budou záviset na dění v ekonomice ve smyslu vývoje inflace a hospodářského růstu, důležité také bude, zda a jak výrazně bude posilovat kurz české koruny,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Podle Lubora Laciny z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně centrální bance nezbývá nic jiného než dát trhům jasný signál, že dlouhodobě vyšší inflaci, než je její vlastní inflační cíl, nechce dopustit. „Je ovšem otázkou, zda malá otevřená ekonomika zapojená do globálního obchodu a kapitálových toků může být ve své snaze úspěšná? Dokud se tedy inflace nevrátí zpět ke dvěma procentům, můžeme očekávat další zvyšování úrokových sazeb i na dalších zasedáních bankovní rady ČNB,“ uvedl. Očekává se další růstHlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler upozornil, že i přes rychlé zvyšování sazeb stále platí, že tento nástroj bude inflaci brzdit velmi pomalu. Jeho vliv na inflaci se totiž podle něj projeví až v horizontu jednoho roku. „Trh nyní čeká, že sazby centrální banky půjdou dále nahoru a během prosincového a únorového jednání se dostanou k 3,5procentní hranici,“ uvedl. Ohledně vývoje inflace Seidler upozornil, že v roce 2008 průměrná inflace přesáhla šest procent a v některých měsících pak meziroční růst cen dosahoval 7,5 procenta. „Současný vývoj stále více naznačuje, že se hodnotám z roku 2008 můžeme přiblížit, což si ještě několik měsíců zpátky dokázal představit málokdo,“ uvedl. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.ČNB začala úrokové sazby zvyšovat v červnu a spolu s Maďarskou národní bankou tak jako jedna z prvních zahájila utahování měnové politiky. Následně začaly měnovou politiku zpřísňovat také například centrální banky Polska, Rumunska nebo Norska. Například polská centrální banka ve středu zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1,25 procenta, což bylo nejvýraznější zvýšení od roku 2000. Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45 za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Ten na konferenci představí i novou makroekonomickou prognózu ČNB.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Jde o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace, která se v září přiblížila pětiprocentní hranici.

Tak razantní zvýšení úrokových sazeb analytiky překvapilo. „Řada institucí a obchodníků očekávala růst mezi 50 až 100 body. Skokové navýšení sazeb o 125 bodů je dalším silným a hlasitým signálem rady ČNB, která dává jasně najevo, že rostoucí inflaci a souběh několika proinflačních tlaků bere vážně,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Pavel Peterka.

„Ani astronomické zvyšování úrokových sazeb nedokáže odvrátit zdražování, které nás do konce letošního roku čeká. Dává nám však naději, že se růst cen zbrzdí v příštím roce,“ řekl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Čtvrtečního jednání rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Na posledním měnovém jednání na konci září rada zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu.

Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla na 1,5 procenta. Pro toto rozhodnutí tehdy hlasovalo pět členů rady ČNB. Dva členové rady hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. ZDROJ https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/hypoteky-a-uvery-podrazi-cnb-opet-skokove-zvysila-urokove-sazby-40377004

Hypotéky a koronavirus?

Hypotéky: nakolik je změnil koronavirus?

Hypotéky a Koronavirus – Hypotéky: nakolik je změnil koronavirus? Doba koronavirová nám změnila životy, a tak je nasnadě, že její „kladivo“ dopadlo i na hypotéky. Ovšem nikoli ve smyslu „co všechno budeme potřebovat ke schválení hypotéky,“ jak si mnozí myslí. Covid 19 citelně zasáhl bonitu žadatele a uznatelnost jeho příjmů. Bonita, tedy schopnost klienta hypotéku splácet, závisí především na příjmech a výdajích jeho domácnosti. A právě oblast příjmů značně ovlivnila pandemická situace. Banky sice pořád berou v úvahu množství různých druhů příjmů počínaje příjmy ze zaměstnání či podnikání, přes příjmy z pronájmu až po rodičovský příspěvek, invalidní, starobní důchody či třeba výsluhové renty, nicméně některé druhy příjmů v určitých profesích jsou pro ně nyní rizikové.

Lidé, které živí pohostinství, cestovní ruch a některé služby, na hypotéku už většinou nedosáhnou

Především příjmy plynoucí z ohrožených oblastí (například cestovní ruch, pohostinství či některé druhy služeb) jsou nyní pečlivěji prověřovány a některé banky klienty s příjmy z těchto profesních oblastí nepřijímají vůbec. Čímž jim momentálně ztíží řešení jejich konkrétní situace, ale pokud se ekonomika rychle zotaví, dá se předpokládat, že banky omezení zase zmírní.

Klient, účel, zajištění a bonita

Banku stále zajímá především klient, účel, zajištění a bonita. Oblast informací o klientovi patří k těm jednodušším. Ve většině případů stačí doložit platný občanský průkaz, případně ještě jeden doklad, například pas nebo řidičský průkaz. Hypoteční úvěry bývají poskytovány pro účel investice do nemovitosti, ať už pro vlastní bydlení nebo z jiného důvodu. Účel hypotéky je nutno bance doložit odpovídajícími dokumenty. V případě koupě většinou stačí bance kupní smlouva. V okamžiku schvalování úvěru kupní smlouva ještě nemusí být podepsána. Stačí pouze dohodnutá finální textace. Před načerpáním finančních prostředků však už banka podepsanou kupní smlouvu bude chtít. V případě výstavby rodinného domu mohou být potřeba složitější dokumenty, jako stavební povolení, případně ohlášení stavby. Někdy může být potřeba územní rozhodnutí nebo územní souhlas. V případě stavby realizované stavební firmou, bude třeba doložit odpovídající smlouvu, v případě stavby svépomocí aspoň reálný rozpočet stavebních nákladů, někdy i projektovou dokumentaci. Ani tyto dokumenty nemusí však stačit. Nejspíš bude nutné dokládat i průběh výstavby. Banka bude chtít ověřit, že peníze, které postupně uvolňuje, se skutečně promítají do vznikající stavby, což se děje pomocí revizí, které na místě provede znalec v oblasti nemovitostí, který s bankou spolupracuje. Po dokončení výstavby bude ještě nutné doložit doklad prokazující oprávnění stavbu užívat – kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí či jiný dokument vydaný stavebním úřadem, kterým bude povoleno užívání stavby. Z pohledu dokumentace je tedy dokládání účelovosti – zvláště u výstavby – zřejmě nejsložitější oblastí.

Odklad splátek úvěrů v Covid-19 situaci

Odklad splátek úvěrů, později zákonné úvěrové moratorium, je stále žhavé téma. V reakci na covid situaci zažádalo o odklad několik stovek tisíc klientů, což významně překonalo odhady bankéřů. Nyní už se nediskutuje o parametrech těchto odkladů, ale o možných dopadech na spotřebitele. Stejně tomu bylo i v panelové diskusi, která proběhla v rámci konference FINfest.online. Jejími řečníky byli Linda Fejtková, hypoteční specialistka, Alex Ivančo a Milan Indra z Ministerstva financí, Vladimír Vojtíšek z Hypoteční banky a Tomáš Konvička z Fair Credit. Diskusi moderoval Libor Ostatek, ředitel společnosti Golem Finance.

Bez zástavy to nejde Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovité věci. Oblast zajištění úvěru mnohdy s účelovostí úzce souvisí. Často financovaná nemovitost zároveň slouží i jako zajištění. Ocenění nemovitosti a ohodnocení její vhodnosti k zajištění úvěru provádí opět znalec v oblasti nemovitostí. Ten nemovitost navštíví a vypracuje tzv. odhad – dokument, ve kterém stanoví aktuální cenu nemovitosti a upozorní na případná negativa či rizika. Poslední v pořadí, ale nikoliv v důležitosti, je doložení bonity, čímž se rozumí schopnost klienta úvěr splácet. S množstvím různých druhů příjmů pak souvisí množství různých druhů dokumentů, kterými se příjmy dokládají. K těm nejobvyklejším patří potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu nebo u podnikatelů odpovídající daňové přiznání. Hypotéka je bezesporu administrativně náročný produkt. To však není důvod k tomu, aby se jí lidé zbytečně obávali. Nejsou v tom sami. Mají k dispozici odborníky z řad zaměstnanců banky a také specialisty – hypoteční zprostředkovatele.

Jak ovlivní koronavirus hypotéky

K napsání tohoto článku mne vedla snaha přinést vám ucelené a objektivní informace týkajících se hypoték v souvislosti s koronavirem. Je nepochybné, že bude mít dopad na celé hospodářství, většinou bohužel negativní. V následujícím článku se dozvíte, jaké fáze hypotéky může COVID-19 reálně ovlivnit.

Splácení hypotéky

Stávající klienti splácející hypotéku mohou mít oprávněnou obavu z toho, jak se nařízená karanténa, a s tím související snížení mzdy na 60 %, dotkne jejich schopnosti splácet úvěr.

Pomůže vám pojištění schopnosti splácet? Domnívám se, že bohužel ne, neboť ve většině případů, co jsem procházel pojistní podmínky, pojišťovny hradí ztrátu zaměstnání, a to výpovědí pro nadbytečnost.

Druhým rizikem, které můžete mít pojištěné je pracovní neschopnost, nicméně ta je považovaná za pojistnou událost, pokud trvá alespoň 60 dní. Takže ani zde bychom si nepomohli.

Minulý týden vydala Česká bankovní asociace tiskové prohlášení informující, že většina bank umožní klientům splácející hypotéky a další úvěry odklad splátek až o tři měsíce v případě, že se dostanou v souvislosti s koronavirem do problémů se splácením.

Tato skutečnost by se neměla negativně promítnout v registrech. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj.

Čerpání hypotéky

Týká se to především hypoték na stavbu, kde je obvykle nastavené čerpání až na 24 měsíců. Je jasné, že se nyní realizace na nějakou dobu zastaví a bude jedno v jaké fázi budete, protože se termíny prodlouží.

Zde bych doporučil začít řešit nastalou situaci s bankou zavčas. Máte tyto možnosti:

  • Žádat o prodloužení čerpání. Obvykle jde prodloužit opakovaně o půlroku, celkem by tedy neměl být problém dostat až rok navíc. Samozřejmě banka bude chtít za změnu smluvní dokumentace poplatek (obvykle je to 3-5 tis.). Proč ale po ní nechtít, aby vám jej odpustila?
  • Odložit podpis úvěrové smlouvy. Od podpisu tedy běží max. doba čerpání a pokud by to banka umožnila, je řešení smlouvu podepsat třeba za měsíc.
  • Řešit hypotéku na stavbu u banky, kde je možné čerpat až 36 měsíců. Existují hypotéky, kdy stačí zahájit první čerpání do roka, minimální částka není stanovená, a do dalších 24 měsíců od prvního čerpání vyčerpat zbytek.

Vyřizování hypotéky

V této fázi čekejte časové prodlevy. Mohu s určitostí říci, že již před vypuknutím nákazy měly některé banky problémy s administrací hypoték.

Je to dáno dlouhodobým neutěšeným podstavem pracovníků-hypotečních specialistů, málo lidí a ti nestíhají administrovat všechny žádosti.

Pak stačí, aby taková banka spustila akci „úrok od 2,09 %“ a pracovníci hypocenter mají co dělat. Hypotéku u takové banky nebudete mít rozhodně do měsíce.

Vše umocňuje současný stav, kdy banky omezují osobní kontakt s klienty především kvůli obavě z nákazy, uzavírají pobočky, nebo nechávají hypotekáře doma.

To samé se týká i odhadců, neboť sice mohou jezdit za klienty, jejich podnikatelské činnosti se omezení pohybu (zatím netýká), ale je otázkou, zdali nezůstanou raději doma.

Jak ovlivní koronavirus úroky

ČNB ve snaze předcházení negativních dopadů v souvislosti s koronavirem, a to především na domácnosti, snižuje od 16. 3. 2020 základní dvoutýdenní repo sazbu na 1,75 %.

Zjednodušeně řečeno, tato sazba ovlivňuje úroky hypoték a půjček obecně, nicméně nepromítne se do sazeb u hypoték, které již běží (leda že byste měli hypotéku s floatovou sazbou).

Naopak se dá očekávat, že ovlivní sazby u nových hypoték, ovšem je otázkou, jak okamžitě?  

Jak dále postupovat?

Jestli plánujte v blízké době hypotéku, poraďte se s námi. Náš tým má s hypotékami bohaté zkušenosti a vždy pro vás najdeme nejvýhodnější řešení. Stačí jen vyplnit formulář níže, nebo rovnou zavolat.

Daňová úspora u hypotéky

Daňová úspora u hypotéky – Zaplacené úroky z úvěru na bydlení (nejčastěji hypoteční úvěr), kterým je řešena vlastní bytová potřeba, patří mezi nezdanitelné položky a snižují výslednou daň z příjmu fyzických osob.

Roční základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z hypotéky maximálně o částku 300000 Kč. To však neplatí u investiční nemovitosti, neboť není řešena vlastní bytová situace poplatníka a nejsou splněny podmínky § 15 zákona o dani z příjmu.

O kolik méně zaplatíte na dani z příjmu fyzických osob během splácení hypotečního úvěru si můžete spočítat v naší hypoteční kalkulačce.

Od roku 2022 se podmínky mění a odpočítat půjde jen 150000 Kč.

Copyright © 2021 | Srovnání hypoték Hypoking | Nezávislá Hypoteční Kalkulačka